Subscribe!

Overwhelm

Overwhelm, wat een mooi woord is dat in het Engels. Je overweldigd voelen, geen overzicht meer hebben, het gevoel op te willen geven, heb jij dat ook wel eens?

Door stress komen we in de fight or flight modus en dat zorgt dat we willen vechten of op willen geven.

In mijn werk voor Adalyse waarbij ik businessplannen voor ondernemers schrijf, merk ik vaak dat het ondernemerschap mensen soms te veel wordt, er komt teveel op ze af, ze ervaren teveel druk, en hebben te hoge verwachtingen van zichzelf en hun bedrijf. Ze willen binnen een te korte tijd resultaten boeken. Als dat niet gebeurt, dan dreigen ze het gevoel van ‘overwhelm’ te ervaren.

Maar ook in het dagelijkse leven wordt het wel eens teveel, je hebt anderen beloofd dingen voor ze te regelen, je zorgt voor je kinderen, het huishouden, vaak komt er vrijwilligerswerk bij kijken. Je bent graag attent en betrokken bij het leven van anderen. Zodra je het overzicht verliest en bang bent om steekjes te laten vallen is de stress voelbaar.

Wat voor gevolgen heeft het voor je lichaam? Stress ervaren zorgt ervoor dat je lichaam cortisol aanmaakt, je voelt je hierdoor opgejut en klaar om in actie te komen. In de oertijd, toen we nog blootgesteld werden aan gevaarlijke situaties was dit nuttig: je stond startklaar om keihard weg te rennen. Maar tegenwoordig wordt cortisol een steeds groter probleem. De samenleving is stressvoller geworden. We krijgen steeds meer prikkels binnen. Mensen leggen elkaar heel veel druk op. Het gevolg hiervan kan zijn dat je cortisolniveau continu hoog is. Hierdoor krijg je te maken met negatieve gevolgen die zich pas op de midden-lange termijn aandienen. Slaapproblemen, een te hoge bloeddruk, concentratieproblemen, een verminderd immuunsysteem waardoor klachten en ziektes kunnen ontstaan, vermoeidheid, overgewicht, hart- en vaatziekten, suikerziekte, darmklachten zijn mogelijke gevolgen van een te hoog cortisolniveau. Samenvattend zorgt cortisol ervoor dat je volledig uit balans raakt. En dat kan steeds erger worden door een vicieuze cirkel. Door het slaapgebrek, eventuele ziekten en anders klachten kun je steeds moeilijker aan je verplichtingen voldoen wat leidt tot meer stress en mogelijk een burnout.

Het belangrijkste is om het niveau van cortisol in je bloed te verminderen en ontspanning en rust zijn daarvoor het beste. Door te sporten, zingen, lachen, spelen, leuke dingen te gaan met vrienden en familie zal de stress verminderen en op de langere termijn zullen de klachten minder en minder worden.

Essentiële oliën kunnen veel van bovengenoemde klachten helpen verminderen, en werken daarnaast ook door op de onderliggende oorzaak van de klachten. Ze kunnen helpen de ommezwaai te maken tussen een stressvol leven en een ontspannen leven.


Comments (0)

No comments yet.

Leave a comment